halfik
Posted 9.06.2024 by halfik in BDSM
Neuveriteľné, že to, po čom otrok tak dlho túžil, sa napokon stalo skutočnosťou. Podarilo sa mu nájsť dominantný pár, ktorý akoby čakal len na to, aby mu otrok mohol začať slúžiť... a dominantný pár našiel otroka, po akom tiež túžili.

Otrokovi sa páčilo, ako mu vie Pani priam až čítať myšlienky z dna jeho submisívnej duše. Otrokovi sa zároveň tiež páčilo, že Pani si od neho necháva odstup. Otroka sa nedotýka, a otrok sa nedotýka jej. Zároveň je tu Pán, ktorý do otrokovej duše zjavne tiež vidí. Málokedy však s otrokom komunikuje. Otroka však trestá.

- Ako človek si zomrel, povedala Pani. - Svojich príbuzných a známych už neuvidíš a nebudeš s nimi ani udržiavať kontakt. - Zostávaš však žiť ako otrok.

- Najťažšie pre teba zrejme bude rozlúčiť sa s tým ľudským, prirodzeným, čomu si sa ako človek za tie roky naučil. Už si asi zistil, že najťažšie zrejme bude zvyknúť si, že nesmieš používať stoličku. A aby bolo zabúdanie na túto ľudskú podstatu účinnejšie, nesmieš si sadať ani na iné predmety, posed na ktorých by ti mohlo skúsenosť sedenia ako človeka pripomínať. Môžeš sedieť na holej zemi, to však nie je veľmi príjemné a môžeš dostať infekciu močových ciest. Tvojou častou pozíciou bude zrejme kvočanie.

- Na kľačaní nebudeme trvať, ale zrejme bude dopĺňať sedenie na zemi a kvočanie, aby si vôbec mal nejakú zmenu.

- Kráčať na dvoch nohách môžeš, nie však postávať. Tvoje miesto bude na zemi.

- Zakázané je taktiež ležanie, s výnimkou spánku. Cez deň jednoducho nesmieš ležať, vylihovať, či jednoducho takto leňošiť, čo je tiež veľmi ľudské. Opakujem, môžeš kvočať, kľačať, sedieť na zemi - a to sedenie na zemi čo najmenej. Akceptovateľné je ešte sedenie na jednej nohe, ale to veľmi pohodlné aj ta nebude.

- Obmedzením sedenia a vylihovania sa vlastne dostávame rozmýšľaniu, čo je ďalšia typická ľudská činnosť. Máme za to, že zákazom sedenia a vylihovania prestaneš rozmýšľať nad životom ako človek a začneš rozmýšľať ako otrok.

- Neustále si budeš klásť otázky, či to, nad čím rozmýšľaš dostatočne zodpovedá myšlienkam otroka. Už vieš, že ako otrok nesmieš rozmýšľať nad tým, ako sa povedzme čo najviac zašpiniť.

Otrok pochopil. To, či sa viac zašpiní by malo otrocky prirodzene vyplynúť z jeho nasadenia. Nebude teda správne, aby povedzme natiahol nožičku na miesto, ktoré je špinavé, a tam si úmyselne nožičku zašpinil. Povolené bude, presunúť sa na to miesto celý, otrocky prirodzene, za účelom, aby ho vyčistil. A aj potom bude mať otrok zakázané úchylne sa tešiť z toho, že má špinavú nožičku. Otrok sa bude môcť tešiť z toho, že vyčistil znečistené miesto.

- Tá premena z človeka na otroka bude síce trvať, ale verím, že dosiahneme výsledky.

Otrok si spomenul, že on sám sa má oznámkovať, aby ohodnotil, ako veľmi boli jeho myšlienky otrocké. A v nadväznosti na to ho Pán potrestá.

Otrokovi bolo tiež jasné, že sa bude musieť rozlúčiť so všetkým, čo mal rád ako človek. Či už išlo o knihy, hudbu, seriály... Bolo mu jasné, že o dianí v spoločnosti sa bude dozvedať len útržkovite, z rádia, či televízie, prednej strany novín na stole. Už mal iba jedinú úlohu: premýšľať nad tým, ako byť užitočným otrokom Pána a Panej.

Otrok tiež pochopil, že Pani a Pán nebudú jeho bez tak malý penis zatvárať do klietky. Otrok oceňoval, že Pani a Pán pred vonkajším nátlakom presadzovali autentickosť. Namiesto prekážok, ktoré by otrokovi bránili masturbovať teda Pani a Pán oceňovali, aby otrok nemasturboval. A otrok bol veľmi zvedavý, aké pocity by po masturbácii a orgazme zažíval teraz, keď sa už otrok vzdal návratu do ľudského sveta.

Piť z misky, jesť rukami, vykonávať potrebu kvočiac, zákaz používať toaletný papier i akékoľvek utierky, len čistú vodu a dezinfekčný prípravok, to už bolo pre otroka známe dlhšie. Pani a Pán takto otrokovi vlastne znemožnili klasickú masturbáciu "natajňáša", do vreckovky, či do toaletného papiera, ktoré otrokovi pomáhali zbaviť sa pocitu trápnosti po orgazme tým, že vreckovku mohol jednoducho spláchnuť a vrátiť sa bez stopy k nejakej ľudskej činnosti.

Jedinou možnosťou, ako masturbovať bez stôp bolo masturbovať priamo nad dierou v zemi, do ktorej otrok vykonáva potrebu. To však bolo možné len v noci, a navyše otrok bol u ako človek dostatočne autentický v tom, že nemasturboval priamo nad záchodom. Keď tak, ponáhľal sa k záchodu, keď sa spravil pri nahonievaní nečakane do dlaní. Na otrokovej túžbe po autenticite sa teda Pani a Pán rozhodli stavať svoj aj svoj výcvik.

- Čo sa týka nahonievania, prerušila otroka z otrockého rozmýšľania Pani, - premýšľali sme s Pánom, čo s tým. Napokon sme sa zhodli na tom, že nahonievanie je otrocké, a patrí k otrokovi. Nahonievanie ti môže pomôcť precítiť podstatu otrockej reality. Avšak v zásade by si nemal nahonievať pred nami, ani počas práce. Počas práce smieš nahonievať krátko, akoby mimochodom jedným zovretím penisu do dlane si dočasne pripomenúť svoju otrockú podstatu. Predpokladáme však, že nutnosť nahonievania zohľadníš vo svojej známke, na základe ktorej ťa Pán potrestá. Dôverujeme tvojmu otrockému úsudku, ktorý chce byť spravodlivo - a možno ešte o niečo prísnejšie, než spravodlivo, potrestaný.

- Počas prvého roka tvojho výcviku budeme s Pánom preferovať bezdotykovosť a určite ti neprikážame masturbovať. Prvý rok tvojho výcviku sa zameriame na preformátovanie tvojho myslenia od ľudského k otrockému. Isteže, je v tom určitá trpká irónia, keď cieľom tvojho výcviku bude nemať orgazmus, hoci budeš vystavený situáciám, ktoré ťa vzrušujú. Počas prvého roka tvojho výcviku sa však budeme sústrediť na spracovanie emócií po orgazmoch, ktoré sú, ako sa iste poznáš, nevyhnutné. Bez možnosti návratu zaoberať sa čímsi ľudským, s povinnosťou ejakulát po sebe vždy zlízať by však transformácia mohla napredovať, dodala Pani.

- Po roku výcviku, dodala Pani, sa otvárajú viaceré možnosti. Či už si ťa necháme, alebo či budeš použitý použitý pri natáčaní porna, na prácu na farme, prenájom iným párom, zoznámenie s ďalšími otrokmi a otrokyňami. Osobne by som si veľmi želala, ak by si sa zoznámil s nejakou - v tvojom prípade ženou, rozumel si s ňou, no nemohol s ňou vytvoriť plnohodnotný ľudský vzťah, keďže si sa rozhodol žiť ako otrok, bez možnosti vrátiť sa do sveta ľudí. Rozhodnutie je každopádne na nás, uzavrela Pani.

Tak o týchto plánoch otrok počul prvý raz. Paniu akoby nespoznával. Domnieval sa, že zostane navždy otrokom u Pána a Panej, no spomenul si, že už na prvom stretnutí Pani spochybnila koncept otroctva "navždy" či "večne". Až teraz si však otrok uvedomil, že Pani spochybnila tento koncept len z hľadiska strany Pána a Panej. O tom, že otrok zostane otrokom už je rozhodnuté. Otázne bolo akurát to, či si aj po roku udrží miesto otroka u Pána a Panej, alebo sa podeje niekam inam.

- Nezabúdaj, že na tvoju obživu si priniesol akurát dve tisíc eur v hotovosti, ktoré si si mohol ako tak nenápadne vziať pred svojím zmiznutím bez toho, aby to vzbudilo pochybnosti, uviedla Pani.

Otrokovi došlo, že jeho plán mal prirodzený nedostatok, na ktorý Pani zareagovala pragmaticky. Návrat do ľudského sveta však už nebol možný. Nezačalo sa teda "večné otroctvo" u Pána a Panej, ako sa otrok pôvodne pred svojím zmiznutím domnieval. Začal sa ročný výcvik u Pána a Panej, s neistým koncom.
Komentáre- príspevky
Pridal/a Q dňa 10.06.2024.
0 Hlasov
Zajímavé...
Jsem zvědavý,co bude dál...

Děkuju
Q