BGW
Posted 9.04.2024 by BGW
Emily se snažila vytrhnout se z jeho železného stisku, křičela a prosila ho, aby ji pustil. Její hlas se odrážel od zdí, ale zdálo se, že ji nikdo neslyší. Pánovo chladné srdce se neohýbalo k žádné lítosti, byla zde pouze pro jeho vlastní potěšení a kontrolu. S bolestným zjištěním Emily zjistila, že byla osudově uvězněna v jeho temném světě, kde nebylo místo pro její svobodu. Její výkřiky byly pouze tichými echem její beznaděje, která se zdála být nekonečná.

S drsnou a necitlivou elegancí ji Pán odvedl zpět do sklepa, kde ji zavěsil za ruce na hák ke stropu, zbavil ji jakékoliv možnosti pohybu. Připravený bič se zdvihl do vzduchu, když Pán na chvíli zastavil, aby pozoroval její zděšení a beznaděj.

"Teď se pokorně omluvíš!" vykřikl pan, zatímco bič dopadal na Emilyn záda s brutální silou. "Přestaň křičet a omluv se!" dodal, když se bič znovu snášel na její tělo, zanechávaje rudé pruhy na její pokožce. Emily se snažila odolat, ale bolest a beznaděj převážily nad její vyčerpanou vůlí.

"Pusť mě!" křičela Emily, zatímco bolest pronikala jejím tělem. "Prosím, pusť mě!" prosila zoufale, ale Pán neúprosně pokračoval.

Emily se ocitla v nelítostném větru ran, které dopadaly na každý centimetr jejího těla. Každý úder zanechával výrazné stopy rudých kruhů a čar, které se postupně měnily v bolestivé znamení na jejím křehkém těle. Bič nešetřil záda, křečovitě svírající se lýtka, ani citlivá stehna, která byla zahalena rudou září ran. Každý úder způsobil zvuk, který pronikal celým sklepem, jakoby prosil o odpuštění za Emily, ale Pán byl neúprosný, zcela pohlcen brutálním aktem, který prováděl. Emily se zmítala zavěšená, ale bezmocně se kroutila pod bolestným nátlakem, který ji připravil o jakýkoli smysl pro naději.

Nakonec, zlomená pod tíhou nevyhnutelného, začala tiše prosit o milost. Její hlas, poničený bolestí a zoufalstvím, se zmírnil na tiché šepoty, které prosily o poslední slábnoucí naději na milosrdenství. Její hlas se zlomil v omluvu, srdceryvně prosící o odpuštění, a zoufale žádala, aby ji pan ušetřil dalšího trápení.

Pan přestal bičovat. S chladným klidem uchopil letlampu a železnou tyč. Emily se v tichu svíjela bolestí a obavami. Když viděla, jak pan zapaluje oheň, její mysl se zastavila a každý nerv v jejím těle se napínal v očekávání další bolesti. Žár lampy osvětloval místnost modrými odlesky, které tvořily temné stíny kolem nich, jako by to byla hra tmy a světla.

"Nezapomeň, že jsi můj majetek," pronášel pan s tónem, který pronikl do Emiliiných uší jako ledový vítr, zmrazující každou její myšlenku. Její oči se naplnily hrůzou, zatímco jeho zářily víc než světla lampy. "V tomto sklepě jsi jen mou otrokyní, mou hračkou, mou vlastní hmotou, kterou si mohu dělat, co chci." Jeho slova jako bodnutí nožem pronikala do Emiliina nitra, kde se každá kapka jejího odporu pomalu vypařovala pod jeho pevným a nelítostným pohledem.

Zavěšené na háku, Emilyno tělo se napínalo, když se nažhavená tyč přiblížila k její kůži. Její dotek přinesl neskutečnou bolest, která projížděla celým jejím tělem jako rudá horká láva, která se začínala linout v jejích žilách. Emily cítila, jak se její kůže rozpouštěla pod horkým dotekem, jak se bolest zažíhala do každé buňky, jak její vlastní křik ztrácel v obrovském hluku, který nyní obýval její svět. A pak, když se zdálo, že už toho nemůže unést víc, Emiliino tělo ztrácelo svou poslední zbytečku sil a temnota se převalila přes její vědomí.

Když se Emily pomalu z této temnoty probouzela, uvědomujíc si, že byla stále visící, bezmocná a zlomená, byla už sama. Bolest byla všude kolem ní, pronikala každou částí jejího těla jako ohnivý řetězec. Její ruce a nohy byly těžké jako olovo, když visely na háku, a každý pohyb přinášel novou vlnu bolesti. V ústech měla suchou pachuť krve a spáleniny, které jí způsobovalo ještě větší nepohodlí. Její tělo volalo po vodě, po úlevě od žízně, která se stávala tak intenzivní, že se byla její jedinou myšlenkou. Cítila se zrazená a opuštěná, uvědomujíc si, že se dostala do pasti, ze které není úniku. Hluboko v sobě si přála, aby to všechno byl jen špatný sen, ale když otevřela oči a viděla temnotu kolem sebe, uvědomila si, že je to skutečnost.

Zdálo se, že čas se zpomalil na mučivé tempo. Plynoucí hodiny se táhly jako věčnost, zatímco její tělo bojovalo s nekonečnou bolestí a žízní. Každý okamžik byl utrpením, každý nádech byl jako vdechnutí ohně, který vstupoval do plic a pálil každou buňku. Žízeň byla teď jako pekelný plamen v jejím krku, který ji nepřetržitě mučil. Její jazyk se lepil na patro a ústa byla suchá jako písek. Toužila po jediném doušku vody, který by jí přinesl úlevu. Její mysl se stávala mlhavou a nejasnou.

Bolest, kterou cítila, byla tak intenzivní, že se stala nejednoznačnou hranicí mezi vědomím a snem. Každý pohyb, každé sevření pout, všechno to se stalo mučivou symfonií utrpení. Její ruce a nohy se postupně stávaly necitlivými, jako by byly odděleny od jejího těla, a přesto se každá sekunda stávala věčností pekelné bolesti. S trhavými pohyby se snažila stát na nohou a ulevit tak, svaly jí pulzovaly v bolesti a slabosti. Její kolena se podlamovala pod váhou vlastního těla, ale ona se snažila zachytit se každého hmatu, každého záchvěvu rovnováhy.

Po těchto dlouhých hodinách, konečně přisel Pán, odpoutal Emily z háku, a ta se zároveň s úlevou i vyčerpáním sesunula na studenou podlahu sklepní místnosti. Její ruce pevně svázal za zády a postavil před ni miskou s vodou. Emily byla vděčná za každou kapku.

S rukama svázanými za zády, bezmocně hltala vodu z misky, její mysl byla otupělá, jen odevzdaně sledovala, jak si Pán rozepíná poklopec a začíná do misky močit. Pocit ponížení a hanby jí sice pronikal až do kostí, ale byla natolik vyčerpaná, že jí už nezbylo nic než jen pokračovat ve svém mechanickém pohybu – hltat, co jí Pán podával.

Pánova moč měla pronikavý zápach a slanou chuť, která se Emily v rtech nepříjemně rozplývala. Přestože šlo o nechutný chuťový zážitek, Emilyna touha po uhasení žízně byla to jediné, na co dokázala myslet.

Ponížená a pomočená, poslušně dopila každou kapku tekutiny, zatímco pánovy oči ji sledovaly s temným uspokojením. Jakmile poslední kapička spadla do jejího žaludku, Pán ji odvlekl zpět do klece.

Její ruce byly přivázány za zády k mříži klece, což ji nutilo ležet v nepřirozeně pokroucené pozici, kde se křečovitě snažila najít aspoň nějaké pohodlí.

Když Pán odešel a zhasl, klec Emily pohltila do svého temného a beznadějného prostoru. Byla sama, uvězněná ve svých myšlenkách a bolestech. Hledala útěchu ve tmě, ale ta jí nebyla dopřána. Její tělo křečovitě pulsovalo, vyčerpání ji přemáhalo a zdálo se, že konec utrpení byl v nedohlednu.
Komentáre- príspevky
Pridal/a Q dňa 12.04.2024.
0 Hlasov
Parádní příběh...
Q